przetargi

 

 

Opublikowane – 16.01.2024

Zapytanie ofertowe nr 1/2024
– na zakup saszetkarki produkcyjnej – rozstrzygnięte

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/2024 na zakup saszetkarki produkcyjnej opublikowanego w dniu 16.01.2024 r. informujemy, że wybrano ofertę Eficiencia y Tecnología, S.A. (Effytec)
,, cena netto 130 000,00 € ,, która spełniła wszystkie warunki postępowania i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Pliki do pobrania

+ Zapytanie ofertowe 1/2024
+ Załącznik 1 – Formularz ofertowy
+ Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
+ Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia