Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Co roku 21 listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień pod nazwą „World Hello Day”. Święto obchodzone jest od 1973 roku, kiedy to bracia McCormack zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Ideą tego dnia jest wzajemna życzliwość i pokojowe rozwiązywanie konfliktów poprzez okazywanie przyjaznych emocji, np. poprzez uśmiech i pozdrowienia.

Jak twierdzą psycholodzy, okazywanie życzliwość innym oraz dostrzeganie życzliwości w zachowaniu innych osób wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne, w tym zmniejsza objawy depresji, zwiększa subiektywnie spostrzeganie poziomu szczęścia oraz satysfakcji z życia.

Jak pisał Seneka „Gdziekolwiek jest człowiek, jest okazja do życzliwości”.

Zarażajmy się wzajemnie życzliwością, nie tylko dzisiaj.