Formularz
zgłoszenia niepożądanego działania produktu kosmetycznego

* pola obowiązkowe

 • 1) Informacje o konsumencie

  Należy podać co najmniej jedną informację dotyczącą danych konsumenta.
 • Historia medyczna i stosowne wcześniejsze użycie produktu kosmetycznego (np. historia alergii, wcześniejsza reakcja na produkt kosmetyczny)
 • 2) Informacje o osobie zgłaszającej

  Należy podać pełne imię oraz numer telefonu lub adres e-mail osoby zgłaszającej.
 • Adres miejsca pracy w przypadku osoby wykonującej zawód medyczny
 • 3) Informacje o produkcie(ach) podejrzanym(ch) o spowodowanie działania niepożądanego

 • W przypadku błędu w użytkowaniu produktu (np. niewłaściwego użycia).
 • (data początku zdarzenia, czas do wystąpienia / ustąpienia oznak lub objawów)