Dział Rozwoju eubioco rozbudowuje infrastrukturę Laboratorium Technologicznego.

Dział Rozwoju eubioco rozbudowuje infrastrukturę Laboratorium Technologicznego.
Jednym z najnowszych urządzeń jest tabletkarka rotacyjna, której zakup jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Szybka ścieżka” POIR.01.01.01-00-0299/21.

Nasz Działu Rozwoju wspiera Klientów eubioco w całym procesie rozwoju – od koncepcji aż do komercjalizacji produktów o różnym statusie prawnym: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków.
Nasi Technolodzy w swoim dorobku posiadają kilkaset wdrożonych formulacji produktów, a Dział Rejestracji wieloletnie doświadczenie w rejestracji i zmianach porejestracyjnych produktów leczniczych, notyfikacji suplementów i kosmetyków. Dla Klientów prowadzimy również merytoryczne szkolenia produktowe, opracowujemy analizy literaturowe i opinie z zakresu strategii rejestracyjnych.
Współpracujemy z wiodącymi instytucjami naukowymi w Polsce w celu rozwoju i badania produktów, oferowanych naszym Klientom. Prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe finansowe zarówno ze środków własnych jak i współfinansowane z projektów unijnych.
Dzięki członkostwu w instytucjach branżowych oraz regularnemu uczestnictwu w szkoleniach i konferencjach zapewniamy Klientom eubioco aktualną wiedzą i gruntowną znajomość otoczenia regulacyjnego oraz trendów rynkowych.