Do zespołu zarządzającego eubioco dołączyła Dorota Borowska obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego.

Dorota posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmą w obszarze finansów i controllingu, projektów inwestycyjnych, budowaniu wizji i strategii rozwoju. Posiada praktykę w zarządzaniu płynnością finansową, raportowaniu zarządczym, opracowywaniu budżetów operacyjnych i prognoz. Przygotowywała plany i nadzorowała projekty inwestycyjne oraz aktywnie pozyskiwała środki na ich  realizację. Przeprowadzała procesy optymalizacyjne i maksymalizujące efektywność funkcjonowania biznesu.

„Objęcie funkcji dyrektora finansowego w eubioco to dla mnie interesujące i ambitne wyzwanie. Cieszę się, że będę miała okazję wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie i być wsparciem dla zespołu. Przed nami czas pełen wyzwań. Chciałabym się skupić na dalszym rozwoju w strategicznych dla Spółki obszarach biznesowych. Współpracowników będę zachęcać do myślenia projektowego, ponieważ dzięki takiemu podejściu tworzą się różne pomysły, a to z kolei napędza innowację. Zależy mi na stałym udoskonalaniu procesów oraz poprawy jakości przekazywanych danych. We współpracy cenię sobie zaangażowanie, rzetelność i profesjonalizm.„ – Dorota Borowska

 

Przed dołączeniem do naszej organizacji, Dorota, zajmowała stanowisko Dyrektora Finansowego w Zortrax S.A., pełniąc również rolę Prokurenta Spółki. Dodatkowo sprawowała funkcję Członka Rady Nadzorczej w podmiocie powiązanym kapitałowo. Odpowiadała za płynność finansową, przygotowywanie budżetów operacyjnych krótko i długoterminowych, i inwestycyjnych. Aktywnie uczestniczyła w ustalaniu strategii cenowych produktów, analizie rentowności produktów i towarów.

Pracując w Krynicki Recykling S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego koncentrowała się na analizie oraz optymalizowaniu źródeł finansowania działalności spółki, pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na potrzeby bieżącej działalności oraz na realizacji planowanych projektów.