Dwutlenek tytanu (E171) jako dodatek do żywności

Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania dwutlenku tytanu (E171) jako dodatku do żywności.

Zgodnie z drugą wersją projektu rozporządzenia zostaje wprowadzony:
• zakaz stosowania dwutlenku tytanu we wszystkich kategoriach żywności, w tym suplementach diety;
6-miesięczny okres przejściowy
• okres umożliwiający sprzedaż produktów wprowadzonych do obrotu przed datą wejścia w życie, maksymalnie do DMT lub TPD.
Projekt tego rozporządzenia będzie dyskutowany i prawdopodobnie głosowany na kolejnym posiedzeniu SCoPAFF – Sekcji Nowej Żywności już we wtorek 28 września br.

Jednocześnie informujemy, że eubioco/LGO monitoruje regulacje dot. tlenku tytanu i prowadzi aktywne działania mające na celu zapewnienie obecności na rynku wytwarzanych przez nas suplementów diety.