Rozporządzenie dotyczące zakazu stosowania dwutlenku tytanu (E 171) jako dodatku do żywności.

7 października 2021 r. państwa członkowskie zatwierdziły propozycję Komisji Europejskiej (Rozporządzenie) dotyczącą zakazu stosowania dwutlenku tytanu (E 171) jako dodatku do żywności.

W najbliższych tygodniach można się spodziewać publikacji projektu rozporządzenia, które zakaże stosowania E 171 oraz określi szczegóły takie jak np. okres przejściowy oraz warunki wycofania barwnika z rynku.
Nowe regulacje zakazujące stosowania dwutlenku tytanu zostaną uchwalone najprawdopodobniej na początku 2022 r., a planowany okres przejściowy ma wynosić 6 miesięcy. Więcej informacji na temat planowanego przebiegu prac nad wycofaniem barwnika E 171 z obrotu znajduje się pod adresem.

eubioco/LGO monitoruje regulacje dot. tlenku tytanu i prowadzi aktywne działania mające na celu zapewnienie obecności na rynku wytwarzanych przez nas suplementów diety.