eubioco członkiem Pharma License Club Germany

Od lutego eubioco jest członkiem Pharma License Club Germany. Celem klubu jest oferowanie zainteresowanym licencjami i współpracą menedżerom z branży farmaceutycznej stałego forum, na którym mogą wymieniać się doświadczeniami i pomysłami oraz wspólnie kontynuować edukację. Chociaż klub koncentruje się na Niemczech, promuje on również kontakty z podobnymi organizacjami w innych krajach.