eubioco członkiem Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

nasze newsy

Nasze członkostwo jest niewątpliwie potwierdzeniem, że profesjonalny zespół eubioco dba o dostarczenie usług na najwyższym poziomie.

eubioco członkiem Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

eubioco (LGO) zostało przyjęte w poczet członków wspierających Krajowej Rady Suplementów i Odżywek a Ewa Olchawa, Dyrektor Rozwoju w eubioco – w poczet członków zwyczajnych. Nasze członkostwo jest niewątpliwie potwierdzeniem, że profesjonalny zespół eubioco dba o dostarczenie usług na najwyższym poziomie.

KRSiO powstała w 2014 roku i reprezentuje interesy branży, m.in., wspiera rozwój suplementów i odżywek, oddziaływuje na proces regulacyjny dotyczący suplementów diety oraz żywności funkcjonalnej, kreuje świadomość konsumenta poprzez rozpowszechnianie rzetelnych informacji o roli tych produktów w żywieniu człowieka. Członkami Stowarzyszenia są producenci i dystrybutorzy suplementów diety, firmy doradcze i kancelarie prawne specjalizujące się w prawie żywnościowym oraz wybitni eksperci z dziedziny suplementacji.

Jako członek stowarzyszenia, mamy dostęp do platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy ekspertami, naukowcami i praktykami, których działalność wiąże się z tematyką zdrowia, żywienia, żywności, suplementów diety, świadomego konsumenta, a także prawodawstwa regulującego w/w obszary. Oprócz realizacji kontaktów biznesowych i wymiany informacji z innymi członkami Stowarzyszenia, to również możliwość udziału w seminariach i szkoleniach.