Dezynfekcja telefonów i innych urządzeń elektronicznych w walce z COVID – 19

Produkt biobójczy do dezynfekcji telefonów i innych urządzeń elektronicznych oraz powierzchni

EubioDez Activ, zawierający 70% izopropanol, jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni twardych (nie mających kontaktu z żywnością), wykazuje działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i drożdżakobójcze.

W celu ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2, światowe organizacje zajmujące się ochroną zdrowia (w tym amerykańska Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)) zalecają, aby czyścić i dezynfekować powierzchnie często dotykane. Wg danych CDC koronawirus utrzymuje się na powierzchniach nieożywionych, w zależności od materiału od kilku godzin do kilku dni.

Jednym z najczęściej dotykanych powierzchni są ekrany telefonów komórkowych, badania wskazują, iż używamy ich nawet ponad 50 razy dziennie. Równie często korzystamy w ciągu dnia z ekranów dotykowych (np. w kasach samoobsługowych), tabletów, komputerów oraz urządzeń peryferyjnych.

Obecne na telefonach i innych urządzeniach pozostałości organiczne np. tłuszcz, naskórek, pot, elementy makijażu (np. na smartfonie) oraz ciepło wydzielane przez te urządzenia stanowią doskonałe warunki do rozmnażania się i bytowania mikrooroganizmów. W licznych badaniach o zasięgu międzynarodowym udowodniono, iż powierzchnie telefonów są siedliskiem groźnych patogenów, w tym wywołujących poważne zakażenia szpitalne. W pobranych wymazach mikrobiologicznych z powierzchni telefonów, wyhodowano następujące gatunki patogenów Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), w tym gatunki oporne na metycylinę; Klebsiella pneumoniae (pałeczka zapalenia płuc); Enterococcus faealis (paciorkowiec kałowy); Acinetobacter baumannii; Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej); Escherichia coli (pałeczka okrężnicy). Wyizolowano także grzyby i pleśnie oraz wirusy, w tym powodujące infekcje oddechowe.

Jednym z zalecanych środków do dezynfekcji urządzeń elektronicznych w tym smartfonów jest 70% alkohol izopropylowy, stanowiący substancję czynną produktu biobójczego EubioDez Activ.

Środki dezynfekujące na bazie alkoholu izopropylowego są skuteczne w inaktywacji licznych patogenów powszechnie występujących w środowisku człowieka, m.in. E. coli, S. aureus czy rotawirusy, odpowiedzialnych za częste infekcje zakaźne. Wykazano również, że izopropanol inaktywuje wirusy z rodziny koronawirusów. Inne badania wskazują, że alkohol izopropylowy ma wyższą skuteczność względem wirusów lipofilowych niż względem hydrofilowych. Przykładem wirusa lipofilowego jest SARS-CoV, natomiast wirus SARS-CoV-2, ma strukturę analogiczną do SARS-CoV.

Agencje ochrony zdrowia jak i autorytety medyczne są zgodne, co do tego, iż powierzchnie często dotykane, w tym telefony powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane. Przy czym zalecane jest aby, szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej myć i dezynfekować ręce (np. preparatem EubioSept) i dopiero wówczas używać telefonu komórkowego, aby nie przenosić drobnoustrojów na jego powierzchnię.

Dbajmy nie tylko o higienę rąk, ale również dezynfekujmy regularnie powierzchnie często używane, w tym ekrany dotykowe i telefony komórkowe ograniczając w ten sposób transmisję grożnych patogenów.