Certyfikat GMP potwierdzeniem najwyższej jakości wytwarzania

 

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie produktów najwyższej jakości, które poprawiają jakość życia pacjentów.
Produkcja w naszym zakładzie (Labolatorium Galenowe Olsztyn) jest prowadzona zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (zawartymi w Dyrektywie 2003/94/EC), co po raz kolejny zostało potwierdzone przyznanym nam, przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, certyfikatem GMP.