Rynek farmaceutyczny w Polsce to jedna z najbardziej innowacyjnych branż, co po raz kolejny potwierdzają badania tego sektora. Jak w minionym roku wyglądała struktura i dynamika rynku farmaceutycznego? W jakim kierunku zmierza produkcja leków i co wnoszą nowe przepisy, innowacje technologiczne oraz inwestycje? W tym artykule znajdziesz wszystkie kluczowe dla stanu rynku farmaceutycznego w Polsce w 2021 roku informacje z wartościowych raportów i badań.
Spis treści:

Rynek farmaceutyczny w Polsce — raport. Zmiany rok do roku

2020 rok — co było najważniejsze dla rynku?

Rok 2020 był nietypowym okresem w rozwoju rynku farmaceutycznego oraz gospodarki ze względu na pandemię COVID-19. Według badań IQVIA, wartość rynku aptecznego w 2020 roku wyniosła 37,2 miliarda złotych brutto (to 2,2% więcej niż w roku 2019). Jednym z największych zaskoczeń była dynamika rozwoju segmentu e-commerce – wzrosty osiągnęły poziom 43,9%, a handel apteczny w znacznej części przeniósł się do sieci.

W roku 2020 spadła za to dynamika produkcji nowych leków na receptę — zarówno refundowanych, jak i nierefundowanych, podczas gdy dynamika nowych produktów bez recepty (CH, czyli Consumer Health) odnotowała wzrost o 23%, najprawdopodobniej za sprawą zwiększonej produkcji pulsoksymetrów oraz termometrów.

Jak wygląda sytuacja w tych obszarach w roku 2021?

Jak widać powyżej, w roku 2020 rynek farmaceutyczny odnotował niewielkie wzrosty, przede wszystkim ze względu na zmianę zachowań konsumenckich (ograniczenie wizyt u lekarzy, mniejszy poziom leczenia chorób innych niż koronawirus, konieczność obcięcia wydatków przez kryzys gospodarczy). Jednak zgodnie z przewidywaniami specjalistów, polski rynek farmaceutyczny w 2021 r. zaczął wracać do normalności.

Wzrost wartości rynku farmaceutycznego w Polsce

Wartość dystrybucji farmaceutycznej leków i parafarmaceutyków wyniosła w 2021 r. 56 mliliardów złotych w cenach brutto, co stanowiło wzrost o 8% rok do roku.

Punkty apteczne — mocne spadki

W ciągu ostatnich 4 lat liczba aptek ogólnodostępnych zmniejszyła się w Polsce o ponad 10%, czyli o 1400 placówek (dane Polskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców), gdzie większość zamkniętych miejsc to apteki indywidualne. W grudniu 2021 roku liczba działających aptek wyniosła 11947, wracając do stanu sprzed kilku lat. Sytuacja jest bezpośrednio związana z wprowadzoną w 2017 roku nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne (tzw. „Apteka dla Aptekarza”), zgodnie z którą każda nowa placówka może być prowadzona jedynie przez farmaceutę w ramach spółki osobowej.

Gdzie kupują pacjenci?

Pomimo odnotowania dużych wzrostów, segment e-commerce wciąż nie może mierzyć się z aptekami stacjonarnymi — są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o miejsce zakupów leków, szczególnie leków OTC. Warto jednak odnotować, że od roku 2016 odsetek osób, które dokonały zakupu w aptece internetowej, wzrósł z 2% do 16%, a prognozy przewidują wciąż rosnącą tendencję.

Badanie polskiego rynku farmaceutycznego

źródło grafiki: https://mypmr.pro/products/dystrybucja-na-rynku-farmaceutycznym-w-polsce-2022

Dostępność leków

Według raportu IQVIA istnieje potrzeba zrozumienia, jakie czynniki wpływają na różnice w czasie premiery oraz dostępności nowych leków dla pacjentów — w Polsce ilość dostępnych leków jest niewielka, a czas, który mija do momentu uzyskania dostępności — bardzo długi. Problem zaostrza się w przypadku leków onkologicznych.

Analiza rynku farmaceutycznego w Polsce 2021

Źródło danych: EFPIA 2020 WAIT report

Tempo rozwoju produkcji leków

Co interesujące, rośnie różnica w tempie rozwoju rynku tradycyjnych leków generycznych oraz specjalistycznych — duże tempo wzrostu utrzymują takie dziedziny jak diabetologia, onkologia i leki przeciwzakrzepowe.

Badanie rynku farmaceutycznego

Źródło danych: IQVIA MIDAS Database, IQVIA Market Prognosis Global 2021-2024

Rynek farmaceutyczny w Polsce — prognozy na najbliższe lata

Duże wzrosty na rynku farmaceutycznym w Polsce

Według prognoz z raportów (np. raport PMR), wartość rynku farmaceutycznego w Polsce ma wzrosnąć do 2027 roku do 54 miliardów złotych (to wzrost o prawie 11 miliardów złotych, czyli 25%).

rynek farmaceutyczny w Polsce raport

źródło grafiki: https://mypmr.pro/products/dystrybucja-na-rynku-farmaceutycznym-w-polsce-2022

Rozwój e-health

Pandemia COVID-19 wsparła rozwój e-health (nie tylko sprzedaż apteczną e-commerce, lecz także rozwój aplikacji związanych ze zdrowiem czy dostępność medycyny on-line) oraz sprzedaży online leków OTC. W najbliższych latach także na rynku farmaceutycznym w Polsce możemy spodziewać się możliwości sprzedaży przez internet także leków Rx (na receptę) z możliwością dostawy do domu, nie tylko odbiorem w aptece (źródło: Wpływ pandemii na rynek farmaceutyczny).