Zgłoszenie działań niepożądanych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 02 2003r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, Podmioty Odpowiedzialne  wchodzące w skład Eubioco S.A. stworzyły system monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie i przesyłanie wszelkich informacji dotyczących wystąpienia, bądź podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego z zastosowaniem preparatu leczniczego wytwarzanego w Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. Zamieszczone w kolejnej zakładce formularze zgłoszeniowe mogą zostać wypełnione przez lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, technika farmaceutycznego, pielęgniarkę, położną, pacjenta lub jego opiekuna, felczera, ratownika medycznego, diagnostę laboratoryjnego. Informacje podane w formularzu są poufne.

Uwaga! Wymagane dane to: jakakolwiek informacja o pacjencie (inicjały, płeć lub wiek), dane produktu leczniczego, dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, telefon), opis działania niepożądanego. 

Pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, prosimy kierować na adres: lgo@sciencepharma.pl lub  telefonicznie:

tel. +48 (89) 544 97 80
tel. kom. 
+48 514 602 037

Infolinia dla osób niewidomych i słabowidzących - treść ulotek dla pacjenta: (89) 544 97 44

Adres pocztowy: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 25A

Pliki w wersji pdf dostępne są w wersji polskiej lub angielskiej. 

Wysyłając formularz w wersji pdf prosimy o dodanie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez firmę Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w 11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 25A, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu zgłoszenia działania niepożądanego stosowanego produktu leczniczego w procedurze monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 226, poz. 1943) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 405).

Do góry