Zgłoszenie działań niepożądanych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 02 2003r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, Podmioty Odpowiedzialne  wchodzące w skład Eubioco S.A. stworzyły system monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie i przesyłanie wszelkich informacji dotyczących wystąpienia, bądź podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego z zastosowaniem preparatu leczniczego wytwarzanego w Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. Zamieszczone w kolejnej zakładce formularze zgłoszeniowe mogą zostać wypełnione przez lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, technika farmaceutycznego, pielęgniarkę, położną, pacjenta lub jego opiekuna, felczera, ratownika medycznego, diagnostę laboratoryjnego. Informacje podane w formularzu są poufne.

Uwaga! Wymagane dane to: jakakolwiek informacja o pacjencie (inicjały, płeć lub wiek), dane produktu leczniczego, dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, telefon), opis działania niepożądanego. 

Pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, prosimy kierować na adres: lgo@sciencepharma.pl lub  telefonicznie:

tel. +48 (89) 544 97 80

tel. kom. +48 604 446 658 (24h) – produkty lecznicze LGO

tel. kom. +48 516 098 801 – produkty lecznicze Eubioco oraz produkty lecznicze przepakowywane w ramach importu równoległego

Infolinia dla osób niewidomych i słabowidzących - treść ulotek dla pacjenta: (89) 544 97 44

Adres pocztowy: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 25A

Pliki w wersji pdf dostępne są w wersji polskiej lub angielskiej. 

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Eubioco SA lub produktu leczniczego LGO niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych.

Podane w formularzu dane będą przetwarzane przez Eubioco SA jako administratora danych osobowych oraz Science Pharma Sp z o.o. spółka komandytowa ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa lub Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotów współpracujących z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz).

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.

Do góry