Spirytus kamforowy

Spirytus kamforowy Camphorae spirytus

Postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej: Płyn na skórę, 10%

Wskazania:

  • do nacierań jako środek rozgrzewający w przeziębieniach, bólach stawowych i mięśniowych.

Przeciwwskazania:

  • uczulenie (nadwrażliwość) na kamforę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Spirytus kamforowy,
  • u niemowląt i dzieci do lat 6,
  • na uszkodzoną skórę, błony śluzowe lub do oczu.

Wielkość opakowania: 50g, 100g, 4000g 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25A

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15712

Do góry