Kontakt

Eubioco S.A.
Pojezierska 90A        
91-341 ŁÓDŹ  
Polska

tel: + 48 42 200 7317
fax: +48 42 200 7929
adres e-mail: eubioco@eubioco.eu

NIP: 9471974226
Sąd Rejonowy: dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000370876
kapitał zakładowy Spółki 1 400 000 PLN

Formularz kontaktowy

Gdzie jesteśmy?

Do góry