Kontakt

Adres do korespondencji:

Eubioco Sp. z o.o.
Pojezierska 90A        
91-341 ŁÓDŹ  
Polska

tel: + 48 42 200 7317
fax: +48 42 200 7929
adres e-mail: eubioco@eubioco.eu

Eubioco Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 WARSZAWA, NIP: 9512450136
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRS: 0000704653
kapitał zakładowy Spółki 5 000 PLN

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Eubioco S.A., z siedzibą w Łodzi (91-341 Łódź), przy ul. Pojezierskiej 90A, w celu umożliwienia kontaktu ze spółką Eubioco S.A. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia kontaktu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu.

 Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w pytaniu skierowanym przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.eubioco.eu przez Eubioco S.A., z siedzibą w Łodzi (91-341 Łódź), przy Pojezierskiej 90A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370876, w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na moje pytanie. Zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie jesteśmy?

Do góry