Jodyna

Spirytusowy roztwór jodu syn. Jodyna Iodi solutio spirituosa

Postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej: roztwór na skórę, 3%

Wskazania:

  • miejscowo w otarciach naskórka jako środek o działaniu odkażającym.

Przeciwwskazania:

  • u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na jod,
  • bezpośrednio na otwarte rany oraz na duże powierzchnie skóry,
  • u noworodków i niemowląt,
  • zaleca się zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci poniżej 3 roku życia.

Wielkość opakowania: 10g, 100g, 4 kg

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25A

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL/2549/ChF

 

Do góry