Historia Eubioco S.A.

Z tradycją w nowoczesność.

Eubioco Sp. z o.o. powstała w 2010 roku. Kluczową ze spółek wchodzących w skład Eubioco jest farmaceutyczna firma, której historia sięga roku 1991. Latem 2005 roku Laboratorium Galenowe Olsztyn sp. z o.o. przeniosło swoją siedzibę do nowo wybudowanego zakładu produkcyjnego w Dywitach pod Olsztynem, spełniającego najważniejsze normy europejskie w zakresie produkcji leków. Potwierdzeniem przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, określonych w Dyrektywie, 2003/94/EC są przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Certyfikaty GMP.

W roku 2011 nastąpiła rozbudowa zakładu wytwórczego o nowe powierzchnie produkcyjne, magazynowe i biurowe.  Rok później nasze zdolności produkcyjne zostały rozszerzone o nowoczesne linie do produkcji tabletek, kapsułek oraz żeli.

Podstawą funkcjonowania Eubioco S.A. jest najnowocześniejsza technologia pozwalająca produkować asortyment najlepszej jakości. Spółkę Eubioco charakteryzuje szeroki portfel wyrobów, własne zaplecze badawczo-rozwojowe, rozległe kwalifikacje pracowników oraz wysokie kompetencje menedżerskie kierownictwa firmy. Te cechy, jak również stabilne wyniki finansowe firmy sprawiają, że znalazła ona uznanie wśród klientów.

Do góry