Aphtin

Aphtin, 200 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej Natrii tetraboras

Postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej: roztwór do stosowania w jamie ustnej, 1 g roztworu zawiera 200 mg czteroboranu sodu (Natrii tetraboras).

Wskazania:

  • w leczeniu pleśniawek zakażenia drożdżakowego błony śluzowej jamy ustnej, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi,
  • pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

Przeciwwskazania:

  • nadwrażliwość na substancję czynną, na substancję pomocniczą lub na kwas borowy,
  • nie stosować na rozległe rany i skaleczenia,
  • ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Wielkość opakowania: 10g 

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25A

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/2590 ATC: A01AD11

Do góry